Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Αγαπητέ χρήστη της ιστοσελίδας μας, έχουν λάβει χώρα συγκεκριμένες αλλαγές στο Δίκαιο με βάση τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (EE) 2016/679 (GDPR) μας επιβάλουν να επικαιροποιήσουμε τους Όρους Πωλήσεων και Παροχής των Υπηρεσιών μας (που αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας και σε κάθε τιμολόγιο μας) σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα και τη Δήλωσή μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύουν για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας που ήδη χρησιμοποιείτε ή έχετε χρησιμοποιήσει.

Επιθυμούμε να είστε ενήμεροι σε ξεκάθαρη, σαφή και επακριβή μορφή για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε ή προστατεύουμε Προσωπικά Δεδομένα και για τη Συμμόρφωσή μας με τον παραπάνω Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτά είναι και παραμένουν σαφή και κατανοητά, διότι αυτά θα καλύπτουν κάθε νέο προϊόν και υπηρεσία που μπορεί να λάβετε από εμάς στο μέλλον.

Θα πρέπει να είστε ενήμεροι επίσης ότι οι επικαιροποιημένοι Όροι και η Δήλωση, όπως και οι νέες διατάξεις, εφαρμόζονται χωρίς άλλη ειδοποίησή σας από την 25η Μαΐου 2018 και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε μεταξύ μας σύμβασης. Κατά συνέπεια, πρέπει να γνωρίζετε ότι εφόσον επιλέξετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας αποδέχεστε τους Όρους και τη Δήλωση με την άνω ισχύ. Θα συνεχίσετε επίσης να λαμβάνετε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, ταχυδρομείου ή τηλεφωνίας με ενημερωτικό περιεχόμενο από την εταιρεία μας για προσφορές, νέες υπηρεσίες ή προϊόντα κλπ, αλλά μπορείτε να επιλέξετε αν δεν θέλετε να λαμβάνετε τέτοια επικοινωνία μετά τις 25-5-2018, στέλνοντάς μας το αίτημά σας μέχρι την Πέμπτη 24-5-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Προστασίας και να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία μας για κάθε διευκρίνιση ή απορία.

Επίσης, εάν δεν συμφωνείτε με όλα τα παραπάνω, μπορείτε να επιλέξετε να διακόψετε τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, τη λήψη ενημερωτικού περιεχομένου και τη διαγραφή των στοιχείων σας διαβιβάζοντάς μας έως την 24η Μαΐου 2018 σχετικό αίτημα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας μας. Η πλήρης διαγραφή των στοιχείων σας ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία παροχής προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους μας.